miércoles, 23 de mayo de 2012

DIA DEL EMPRENEDOR

Els dies 13 i 14 de juny es celebren als pabellons de la plaça de espanya la diada del dia de l´emprenedor,jornades on hi han onferencies,trobades amb inversors,concerts de música i àpats on s´agafara el pols a tothom que vulgui montar la seva empresa,millorar la financiació,asistir a concerts i menjarbé. S´espera que asisteixin unes 15.ooo persones en unes jornades de veritat interesants. El preu és de 15 euros per a les conferéncies.

No hay comentarios: